Ανακοίνωση για το μάθημα η Γλώσσα του Ντοκιμαντέρ

Το μάθημα η Γλώσσα του Ντοκιμαντέρ θα γίνεται στην αίθουσα 4Β του κτιρίου του Τμήματος.

Η διδάσκουσα

Αθηνά Πεγκλίδου