Ανακοίνωση για τα μαθήματα Αθλητικής Δημοσιογραφίας για τους επί πτυχίω φοιτητές

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα Αθλητική Δημοσιογρφία (Ι) και Αθλητική Δημοσιογραφία 2, να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με το διδάσκοντα στο e mail: panspil@jour.auth.gr.