Ανακοίνωση για το μάθημα “Δημοσιογραφική Ηθική”

Το μάθημα της Δημοσιογραφικής Ηθικής δεν θα πραγματοποιηθει σήμερα 10/1/2017.

Η διδάσκουσα Ε. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ