Ανακοίνωση για το μάθημα “Έρευνα και Επαλήθευση Δημοσιογραφικού Υλικού”

Το μάθημα “Έρευνα και Επαλήθευση Δημοσιογραφικού Υλικού” δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2017. Η αναπλήρωση του θα ανακοινωθεί.

Οι διδάσκοντες

Α.Βέγλης
Ν.Παναγιώτου