Τουρισμός και ΜΜΕ, Πληροφορίες και προεγγραφή

Το μάθημα αυτό ανήκει στις επιλογές της κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας και προσφέρεται  στο Δ΄, Στ΄και Η΄εξάμηνο σπουδών.  Στο πλαίσιο του μαθήματος θα μελετήσουμε το φαινόμενο του Τουρισμού, εστιάζοντας στη δυναμική του και τις επιδράσεις του στην Οικονομία, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Εξετάζονται οι βασικές έννοιες του Τουρισμού, παρουσιάζεται η ιστορία του και αναλύονται οι βασικές κατηγορίες και οι εναλλακτικές μορφές του (αθλητικός, πολιτιστικός, αγροτουρισμός, γαστρονομικός, θαλάσσιος, ιατρικός, θρησκευτικός, κ.α.).
Διερευνώνται, επίσης, οι στρατηγικές επικοινωνίας ελληνικών ταξιδιωτικών προορισμών, τα μέσα προβολής τους, οι φορείς τουρισμού, ο ρόλος των δημοσιογράφων και το τουριστικό ρεπορτάζ, τα Κοινωνικά Μέσα Επικοινωνίας και οι τεχνολογίες στον τουρισμό.

Αξιολόγηση φοιτητών/τριών:

Ατομική γραπτή εργασία βιβλιογραφικής επισκόπησης, η οποία θα κατατεθεί μετά το 6ο μάθημα (mid-term evaluation) και ομαδική εργασία με παρουσίαση στα δύο τελευταία μαθήματα του εξαμήνου.

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 15/2 στις 11:30, στην αίθουσα 4α.  Στην αρχή θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση του μαθήματος και θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματά σας.  Όσοι ενδιαφέρεστε να το παρακολουθήσετε παρακαλώ να συμπληρώσετε στην παρακάτω φόρμα τα στοιχεία σας

Η Διδάσκουσα
Φ. Γαλατσοπούλου